Systemy Siemens: Cerberus Pro, AlgoRex, Synova, Sinteso

Systemy Siemens: Cerberus Pro, AlgoRex, Synova, SintesoProdukty Siemens to innowacyjne systemy wykrywania pożarów do wszelkich wymagań. Wszystkie systemy wykrywania pożarów firmy Siemens są skalowalne
- Od małych do dużych i prostych do złożonych
- Sprawiając, że są łatwe do rozszerzenia

Systemy wykrywania pożarów firmy Siemens zapewniają bezkonkurencyjną dokładność oraz łatwość użytkowania dla personelu, monterów i strażaków. Przy pierwszych oznakach niebezpieczeństwa, Siemens niezawodne systemy wykrywania pożarów uruchamiają skoordynowany alarm, ludzie są wyprowadzani ze strefy zagrożonej za pomocą komunikatów głosowych, następnie załączane są systemy gaszenia.

Realizujemy systemy Siemens:

  • AlgoRex (CS1145, CS1140)

  • Siemens Synova (FC330A, FC700A)

  • Siemens Cerberus Pro (FC721, FC722, FC724, FC726)

  • Siemens Sinteso

począwszy od najmniejszych systemów (nie adresowalnych) po rozbudowane, sieciowe Systemy Sygnalizacji Pożaru.

Wykrywanie pożarów i sterowanie gaszeniem.

Centrala XC10

stosowana do gaszenia jednostrefowego, może ochronić pojedyncze pomieszczenie lub obiekt, taki jak pomieszczenia informatyczne (IT) lub turbiny. Centrale można również stosować do sterowania gaszeniem wielostrefowym, na przykład w przypadku ośrodków przetwarzania danych lub archiwów itp.

System sygnalizacji pożaru Siemens wizualizujemy przez oprogramowania informatyczne:

http://www.sbt.siemens.pl

Wykonujemy:

Montaż
instalacja

programowanie
uruchomienie