System zasysający AirSCREEN ASD 535 oraz ASD 531

System zasysający AirSCREEN ASD 535 oraz ASD 531System wczesnej detekcji dymu AirSCREEN ASD 535 (Aspiration Smoke Detection)

składa się z jednego lub dwóch układów orurowania posiadających otwory ssawne oraz jednostki oceniającej wyposażonej w jeden lub dwa czujniki dymu o bardzo wysokiej czułości. Powietrze z nadzorowanego pomieszczenia jest zasysane i transportowane do jednostki oceniającej. Czujnik w jednostce oceniajacej kontroluje powietrze pod względem występowania w nim cząstek dymu w zakresie zdefiniowanych parametrów granicznych . W przypadku pojawienia się dymu, detektor natychmiast wyzwala alarm, umożliwiając odpowiednim służbom zwalczanie zjawisk pożarowych we wczesnej ich fazie.

ASD 535 jest nowoczesną wersją uniwersalnego systemu zasysającego z detektorami wysokiej mocy. Dzięki temu może nadzorować większe niż kiedykolwiek pomieszczenia. Oferuje także bezprecedensową dokładność wykrywania, dzięki zastosowanej w czujniku dymu innowacyjnej technologii HD (High Dynamic). Czułość czujnika może zostać precyzyjnie dopasowana do specyficznych warunków i potencjalnych zagrożeń, panujących w pomieszczeniu. Dzięki funkcji automatycznego uczenia (auto-learning), podczas uruchamiania system dostosowuje się optymalnie do warunków środowiskowych. Zanieczyszczenia, takie jak pył są skutecznie filtrowane, co praktycznie eliminuje fałszywe alarmy.

Wysoka czułość, cicha praca, niewidoczna instalacja - dzięki tym właściwościom ASD 535 doskonale nadaje się do różnych zastosowań:
  • nadzorowania pomieszczeń: magazynów wysokiego składowania, rozdzielni, archiwów, przestrzeni podpodłogowych i przestrzeni międzystropowych, dużych hal, muzeów, galerii, teatrów, kin, lotnisk, pomieszczeń zabytkowych, pomieszczeń IT i przetwarzania danych, laboratoriów i ośrodków badawczych, pomieszczeń elektrycznych, stacji transformatorowych, pomieszczeń sterylnych itp.
  • nadzorowania obiektów: ze sprzętem telekomunikacyjnym, szaf rozdzielni wysokiego i niskiego napięcia, gablot, sprzętu komputerowego, szaf typu rack itp.
  • nadzorowania dyskretnego: dóbr kultury, cel więziennych, pomieszczeń trudnych architektonicznie itp.

Wykonujemy projekty systemów zasysania w programie Asd PipeFlow

https://www.schrack-seconet.com

Wykonujemy:

Montaż
instalacja

programowanie
uruchomienie