Dzięki zdobytym uprawnieniom i certyfikatom nasze biuro projektowe zatrudniające również rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych świadczy usługi w zakresie:
  • Operaty pożarowe

  • Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego

  • Scenariusze pożarowe

  • Projekty wykonawcze i powykonawcze


Nasze projekty są zgodne z Polskimi Normami, aktualnymi przepisami oraz najnowszą wiedzą techniczną. Nasi projektanci posiadają uprawnienia wydane zarówno przez instytucje takie jak SGSP (Szkoła Główna Służby Pożarniczej), CNBOP (Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej), SITP (Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa), jak i producentów projektowanych systemów. Przygotowujemy kompletne dokumentacje projektowe zawierające projekty, przedmiary, kosztorysy.

Wykonujemy projekty instalacji:
Projektowanie systemów zabezpieczeń