System oddymiania klatek schodowych i wentylacji pożarowej.Głównym celam instalacji oddymiania klatek schodowych jest:
  • Umożliwienie bezpiecznej ewakuacji ludzi z przestrzeni zagrożonej pożarem,
  • Wentylacja dróg ewakuacyjnych tj.: odprowadzenie gorących gazów spalinowych, obniżenie temperatury na poziomych drogach ewakuacyjnych,
  • Zapobieganie rozprzestrzenianiu się trujących produktów spalania.

Wyróżniamy dwa podstawowe rodzaje wentylacji oddymiajacej klatki schodowe:
  • wentylacja grawitacyjna, produkty spalania są odprowadzane poprzez klapy oddymiajace zainstalowane w stropie w obrębie klatki schodowej lub okna fasadowe,
  • wentylacja mechaniczna przy użyciu wentylatorów oddymiajacych i napowietrzających.

System Oddymiania jest automatycznie wyzwalany przy pomocy czujki dymowej, przycisku oddymiania lub zewnętrznych urządzeń wyzwalających. Całością systemu zarządza centrala.

Projektując oraz instalując systemy oddymiania bazujemy na sprawdzonych produktach firm: D+H, AFG, Polon-Alfa.

Wykonujemy:

Montaż
instalacja

programowanie
uruchomienie