UCS 6000 Polon-Alfa

UCS 6000 Polon-AlfaUniwersalna centrala sterująca UCS 6000 jest przeznaczona do uruchamiania urządzeń przeciwpożarowych, służących do oddymiania grawitacyjnego i mechanicznego (klapy oddymiające, klapy odcinające, wentylatory/siłwniki napowietrzające, elektrotrzymacze grodzi pożarowych) i umożliwia:

  • wykrywanie pożaru (zadymienia)
  • uruchamianie automatyczne lub ręczne urządzeń przeciwpożarowych,
  • instalowanych w systemach oddymiania
  • sygnalizowanie akustyczne i optyczne stanów pracy urządzeń (alarm, uszkodzenie)
  • automatyczną kontrolę zadziałania urządzeń przeciwpożarowych i wykonawczych (siłowniki, elektromagnesy, wentylatory itp.) systemu oddymiania
  • automatyczną kontrolę własnych układów i obwodów centrali
  • przekazywanie podstawowych informacji do systemów nadrzędnych (np. systemu POLON 4000, systemu IGNIS 1000 lub innych) o alarmie, uszkodzeniu, stanie urządzeń przeciwpożarowych i wykonawczych.

Centrala UCS 6000 może pracować indywidualnie jako jedno lub wielostrefowy uniwersalny sterownik oddymiania lub w adresowalnych liniach / pętlach dozorowych central sygnalizacji pożarowej systemu POLON 4000.


Detekcja dymu w szybach windowych realizowana przez wykorzystanie detektorów zasysających dym

http://www.polon-alfa.pl/produkty/systemy-p-pozarowe/system-polon-4000/centrale-sterujace-oddymianie

Wykonujemy:

Montaż
instalacja

programowanie
uruchomienie