UTC Fire & Security (dawniej Aritech, Ge Security)

UTC Fire & Security (dawniej Aritech, Ge Security)Centrale UTC Fire & Security (daw. Ge Security, Aritech) FP1216C-18 oraz FP2864C18 jest adresowalnym systemem sygnalizacji pożaru obsługującym pętle z adresowanym elementami detekcyjnymi i modułami kontrolno/sterującymi z możliwością rozbudowy. Centrale posiadają podświetlany wyświetlacz LCD oraz wskaźniki diodowe LED wskazujące stan 16 i więcej stref wraz z polami opisowymi, służące do informowania zarówno o pożarze, jak i o uszkodzeniu w danej strefie.

Centrale umożliwia połączenie sieciowe pomiędzy centralami i panelami wynośnymi za pośrednictwem opcjonalnych interfejsów sieciowych (wykorzystujących port światłowodowy lub RS485).

Systemy FP1216C-18 i FP2864C18

oferuje liczne funkcje ułatwiające konserwację, rozbudowaną logikę programowania sterowań wejść i wyjść oraz umożliwia współpracę z urządzeniami bardziej rozbudowanymi serii 2000.


Centrala adresowalna 2X-F1-FB2-18, 2X-F2-FB2-18

Centrala adresowalna do 2 - pętli (możliwość rozbudowy do 4 pętli), bez wskaźników stref (możliwość instalacji opcjonalnych modułów wskaźników), możliwa praca w sieci (po zainstalowaniu opcjonalnej karty sieciowej)

System sygnalizacji pożaru UTC F&S FP1216 i FP2864 wizualizujemy przez oprogramowanie informatyczne:

http://www.gesecurityproducts.eu

Wykonujemy:

Montaż
instalacja

programowanie
uruchomienie