Schrack-Seconet

Schrack-SeconetModułowy, redundantny system syganlizacji pożaru z możliwościa konfiguracji i programowania zgodnie z indywidualnymi wymaganiami klienta. Centrale BMZ Integral IP MX mogą być zintegowane z infrastrukturą IT budynku z możliwością realizowania funkcji zdalnego dostępu przez sieć Inernet i Intranet

Centrala sygnalizacji pożarowej Integral IP modułowa i redundantna - MX, kompaktowa - CX


Urządzenia pętlowe systemu Schrack-Seconet:

 • Interaktywna czujka wielosensorowa CUBUS MTD 533X.
 • Interaktywna czujka wielosensorowa (dymu, ciepła, CO) CUBUS CMD 533X
 • Interaktywna czujka wielosensorowa (dymu, ciepła) z sygnalizatorem akustycznym/głosowym MTD 533X-S/SP
 • Ręczny ostrzegacz pożarowy MCP 545X
 • Ręczny ostrzegacz pożarowy MCP 535X
 • Moduł wejścia/wyjścia BX-OI3
 • Moduł wyjścia nadzorowanego BX-OIM
 • Moduł wejścia/wyjścia BX-O2I4
 • Sygnalizator akustyczny pętlowy BX-SOL
 • Sygnalizator optyczny pętlowy BX-FOL
 • Sygnalizator optyczno-akustyczny VTB

Centrala Sterowania Gaszeniem Integral IP jednostrefowa - CXE, wielostrefowa - MXE

System Integral IP CX może być również wykorzystywany jako centrala sterowania gaszeniem Integral IP CXE lub jako zintegrowana centrala sygnalizacji pożarowej /sterowania gaszeniem Integral IP CXF/CXE. Do tego celu stosowany jest specjalny wariant obudowy, zawierający dodatkowy panel wskazań LED dla jednej strefy gaszenia oraz dodatkowe, dowolnie programowalne wejścia i wyjścia.

Zastosowanie do sterowania/monitorowania następujących instalacji gaśniczych:

- instalacje tryskaczowe
- instalacje gaśnicze CO2
- instalacje gaśnicze z gazem obojętnym lub argonem.

System sygnalizacji pożaru i sterowania gaszeniem Schrack-Seconet wizualizujemy przez oprogramowania informatyczne:


System zasysający AirSCREEN ASD 535 (ASD 531 - detektor do małych obszarów)

System wczesnej detekcji dymu AirSCREEN ASD 535 (Aspiration Smoke Detection)

składa się z jednego lub dwóch układów orurowania posiadających otwory ssawne oraz jednostki oceniającej wyposażonej w jeden lub dwa czujniki dymu o bardzo wysokiej czułości. Powietrze z nadzorowanego pomieszczenia jest zasysane i transportowane do jednostki oceniającej. Czujnik w jednostce oceniajacej kontroluje powietrze pod względem występowania w nim cząstek dymu w zakresie zdefiniowanych parametrów granicznych . W przypadku pojawienia się dymu, detektor natychmiast wyzwala alarm, umożliwiając odpowiednim służbom zwalczanie zjawisk pożarowych we wczesnej ich fazie.

ASD 535 jest nowoczesną wersją uniwersalnego systemu zasysającego z detektorami wysokiej mocy. Dzięki temu może nadzorować większe niż kiedykolwiek pomieszczenia. Oferuje także bezprecedensową dokładność wykrywania, dzięki zastosowanej w czujniku dymu innowacyjnej technologii HD (High Dynamic). Czułość czujnika może zostać precyzyjnie dopasowana do specyficznych warunków i potencjalnych zagrożeń, panujących w pomieszczeniu. Dzięki funkcji automatycznego uczenia (auto-learning), podczas uruchamiania system dostosowuje się optymalnie do warunków środowiskowych. Zanieczyszczenia, takie jak pył są skutecznie filtrowane, co praktycznie eliminuje fałszywe alarmy.

Wysoka czułość, cicha praca, niewidoczna instalacja - dzięki tym właściwościom ASD 535 doskonale nadaje się do różnych zastosowań:
 • nadzorowania pomieszczeń: magazynów wysokiego składowania, rozdzielni, archiwów, przestrzeni podpodłogowych i przestrzeni międzystropowych, dużych hal, muzeów, galerii, teatrów, kin, lotnisk, pomieszczeń zabytkowych, pomieszczeń IT i przetwarzania danych, laboratoriów i ośrodków badawczych, pomieszczeń elektrycznych, stacji transformatorowych, pomieszczeń sterylnych itp.
 • nadzorowania obiektów: ze sprzętem telekomunikacyjnym, szaf rozdzielni wysokiego i niskiego napięcia, gablot, sprzętu komputerowego, szaf typu rack itp.
 • nadzorowania dyskretnego: dóbr kultury, cel więziennych, pomieszczeń trudnych architektonicznie itp.
http://www.schrack-seconet.pl

Wykonujemy:

Montaż,
instalacja

programowanie
uruchomienie