Pomiary zrozumiałości mowy STI w Dźwiękowych Systemach Ostrzegawczych (DSO)

Pomiary zrozumiałości mowy STI w Dźwiękowych Systemach Ostrzegawczych (DSO)


Wykonujemy pomiary zrozumiałości mowy

Dźwiękowych Systemów Ostrzegawczych (DSO).

Odpowiednia zrozumiałość komunikatów głosowych jest niezwykle istotna, stąd też po zainstalowaniu DSO w obiekcie i po każdej zmianie aranżacji obiektu, należy sprawdzić, czy zastosowany system jest w stanie przekazywać zrozumiałe komunikaty

Zrozumiałość mowy dla DSO powinna być nie mniejsza niż 0,7 (0,5 STI) w skali zrozumiałości mowy.

Pomiary zrozumiałości mowy STI Dźwiękowe Systemy Ostrzegawcze

Pomiary zrozumiałości mowy w Dźwiękowych Systemach Ostrzegawczych realizujemy w: Krakowie, małopolsce i sąsiednich województwach.

Wykonujemy:

Montaż
instalacja

programowanie
uruchomienie

Pomiary zrozumiałości mowy STI w DSO