Praesideo DSO - Dźwiękowy System Ostrzegawczy

Praesideo DSO - Dźwiękowy System Ostrzegawczy


Rekomendujemy instalacje dźwiękowych systemów ostrzegawczych BOSCH Praesideo, PRAESENSA, PAVIRO, którego producentem jest Bosch Security Systems Sp. z o.o.

System Praesideo oparty jest na światłowodowej technologii transmisji cyfrowej komunikatów głosowych i muzyki. Podstawowym zadaniem systemu jest automatyczne rozgłaszanie komunikatów o zagrożeniu pożarowym w obiekcie. System współpracuje z systemem sygnalizacji pożaru. Duże wymagania techniczne co do niezawodności systemu sprawiły, że urządzenia są bardzo odporne na awarie a jeżeli jakieś się pojawiają to cały system pracuje na urządzeniach rezerwowych. System został sprawdzony i dopuszczony do stosowania przez CNBOP.

System Praesideo umożliwia ciągłe emitowanie muzyki odtwarzanej z pliku muzycznego urządzeń zewnętrznych, emitowanie reklam.

Wykonujemy pomiary zrozumiałości mowy STI systemów DSOhttp://www.boschsecuritysystems.pl

Wykonujemy:

Montaż
instalacja

programowanie
uruchomienie

DSO Bosch Praesideo | Praesensa | Paviro