Variodyn D1 Dźwiękowy System Ostrzegawczy Esser by Honeywell

Variodyn D1 Dźwiękowy System Ostrzegawczy Esser by Honeywell


Variodyn D1 Esser by Honeywel

to zarówno system nagłośnienia, rozgłaszanie muzyki, komunikatów słownych, reklam, a przede wszystkim jest to dźwiękowy system ostrzegawczy (DSO).

VARIODYN D1 posiada certyfikat VdS potwierdzający zgodność tego produktu z wytycznymi normy europejskiej EN-54-16, oraz CPD.

System Variodyn D1 umożliwia ciągłe emitowanie muzyki odtwarzanej z pliku muzycznego urządzeń zewnętrznych, emitowanie reklam.

Wykonujemy pomiary zrozumiałości mowy STI systemów DSOhttp://www.hls-poland.com/

Wykonujemy:

Montaż
instalacja

programowanie
uruchomienie