W ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Działanie 2.1 Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw Schemat A - Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP, zrealizowaliśmy projekt pt.

Zakup innowacyjnych urządzeń w celu podniesienia skuteczności ochrony przeciwpożarowej oferowanej przez firmę Krak-Poż Sp. z o.o.

W wyniku inwestycji przedsiębiorstwo wprowadziło do oferty 2 nowe usługi:

1. Usługa monitorowania i ochrony przeciwpożarowej z zastosowaniem nowej procedury reagowania w sytuacji zagrożenia
2. Usługa wynajmu lub dzierżawy terminali (urządzeń sygnalizacyjnych montowanych w monitorowanych obiektach).


Projekt jest innowacyjny technologicznie w skali firmy i w skali regionalnej ze względu na zakup najnowocześniejszych w branży urządzeń, monitorujących alarmy przeciwpożarowe o parametrach dostosowanych do obowiązujących przepisów o ochronie przeciwpożarowej.

Zmodernizowany został dział gaśnic – w tym celu zostały zakupione nowoczesne urządzenia do przetaczania ciekłego dwutlenku węgla (CO2) do gaśnic oraz urządzenie do osuszania węży tłocznych hydrantowych.


Kwota dofinasowania projektu wynosi 120. 480 PLN netto , co stanowi 40 % wartości inwestycji.