Krak-Poż Sp. z o.o. działa od roku 1989 (dawniej pod nazwą "Supon Technics").


Domeną naszej działalności jest ochrona przeciwpożarowa i antywłamaniowa w różnorodnym zakresie. W tym kierunku specjalizujemy się od samego początku naszej działalności.

Wszystkie działania przedsiębiorstwa ochrony przeciwpożarowej mają jeden cel, a mianowicie ochronę życia, środowiska i mienia. Przy takich zalożeniach ciągłym wyzwaniem jest wielka różnorodność zagrożeń, gdyż tak jak różne są obiekty i sposoby ich wykorzystania, tak różne są zagrożenia pożarowe. Podchodzimy do problemów indywidualnie opracowując skuteczne rozwiązania ochrony przeciwpożarowej w oparciu o wysoki poziom wiedzy, kreatywność i jakość.Szybki postęp techniczny w tej dziedzinie, pojawianie się coraz nowszych rozwiązań technicznych, nowoczesna myśl techniczna wymagają od nas ciągłego rozwoju i śledzenia wszystkich nowości, które później stosujemy w praktyce.

Nieustannie rozszerzamy swoją wiedzę i monitorujemy rynek w poszukiwaniu produktów, które jak najlepiej zaspokoją Państwa potrzeby i zapewnią oczekiwane bezpieczeństwo. Naszym Klientom pragniemy zapewnić łatwy dostęp do najnowszych technologii z branży zabezpieczeń, po najbardziej atrakcyjnych cenach na rynku. jako firma o specjalności zabezpieczenia pożarowego obiektów w Krakowie posiada uprawnienia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków do projektowania (nr 190/95) oraz do kierowania i nadzorowania robót instalacyjnych (nr 38/95) we wszelkich obiektach zabytkowych.

Targi, wystawy, prezentacje, sympozja, współpraca z jednostkami organizacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej, a także ze Szkołą Aspirantów PSP w Krakowie, Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Pożarnictwa i innymi instytucjami pozwala na zbliżenie się do Klientów, jeszcze lepsze poznanie ich potrzeb oraz na nieustanny kontakt ze specjalistami w zakresie ochrony przeciwpożarowej i zabezpieczeń antywłamaniowych.


Wszystkich zainteresowanych współpracą serdecznie zapraszamy! Lista referencyjna wyjaśni Państwu dlaczego wybierając nas postąpiliście właściwie.

Z myślą o zwiększeniu jakości świadczonych usług oraz podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw nasza firma zrealizowała projekt w ramach "Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego". Zobacz szczegóły