Pomiary natężenia oświetlenia ewakuacyjnego.

Pomiary oświetlenia ewakuacyjnego

Wykonujemy coroczne pomiary oświetlenia dróg ewakuacyjnych.

Pomiary oświetlenia wykonujemy urządzeniami, które posiadają aktualną kalibrację.
Po wykonaniu pomiarów sporządzana jest dokumentacja wraz z oceną wyników pomiarów.

Pomiary wykonywane są zgodnie z Polską Normą PN-EN 12464

Do pomiarów stosujemy cyfrowe mierniki. Pomiary oświetlenia ewakuacyjnego Sonel