Dzięki zdobytym uprawnieniom i certyfikatom nasze biuro projektowe współpracując z rzeczoznawcami świadczy usługi w zakresie:
 • Operaty pożarowe
 • Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego
 • Scenariusze pożarowe
 • Projekty wykonawcze i powykonawcze
Nasze projekty są zgodne z Polskimi Normami, aktualnymi przepisami oraz najnowszą wiedzą techniczną. Nasi projektanci posiadają uprawnienia wydane zarówno przez instytucje takie jak SGSP (Szkoła Główna Służby Pożarniczej), CNBOP (Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej), SITP (Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa), jak i producentów projektowanych systemów. Przygotowujemy kompletne dokumentacje projektowe zawierające projekty, przedmiary, kosztorysy.

Wykonujemy projekty instalacji:
 • instalacja ssący system bardzo wczesnej detekcji dymu więcej

 • instalacja systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru

 • instalacja dźwiękowego systemu ostrzegania

 • instalacja systemu sterowania gaszeniem

 • instalacja oddymiania klatek schodowych

 • instalacja sterowania wentylacją pożarową

 • instalacja sygnalizacji włamania i napadu

 • systemy kontroli dostępu

 • okablowanie strukturalne